CONTRIBUTIE SEIZOEN 2023 – 2024

Beste leden,

Wat een spannende zomer was het voor onze club en haar supporters, maar nu staan dan toch eindelijk alle seinen op groen: Ons Donar gaat komend seizoen toch aan de BNXT-competities deelnemen. Het is natuurlijk afwachten welk effect de opgelegde beperkende maatregelen zullen hebben op de samenstelling van het team. Maar met de steun van de supporters moet het mogelijk zijn er weer een fantastisch competitiejaar van te maken.

Juist nu zal de steun van de supporters nodig zijn. Als we kijken naar de massale steun die gegeven werd tijdens de reddingsacties van Donar moet dat mogelijk zijn. Bij die steun heeft de SV een centrale rol gespeeld. Op de door de SV gestarte Crowdfunding actie reageerden meer dan 900 supporters, die samen meer dan €55.000 bijeenbrachten. Juist deze massale steun heeft grote indruk gemaakt op Jakob Klompien en de investeerders, die graag willen bijdragen aan de club die een groot draagvlak heeft bij de supporters.

Dit heeft ertoe geleid dat de SV voortdurend geïnformeerd is en betrokken was bij de voortgang van de reddingacties. De nieuwe bestuurders van de Donar BV geven aan hiermee ook in de toekomst door te willen gaan. Het bestuur van de SV vindt dat we ons door middel van een grote, sterke SV moeten vertegenwoordigen.

Het zal duidelijk zijn, dat de SV graag een gesprekspartner wil zijn namens veel supporters en deze mail is dan ook een oproep aan alle leden én oud-leden om de contributie te betalen of opnieuw lid te worden van de SV. Ben je een nieuw lid? Schrijf je dan in via https://svdonar.nl/word-nu-lid/
De contributie voor de SV blijft ook komend seizoen €15 per lid, elk volgend volwassen lid €10, jeugd tot 18 jaar €5 en per huishouden maximaal €30.

De contributie kan worden overgemaakt op rekening NL92ABNA0565992740 t.n.v. “Vikings, fanclub van Donar”. Op onze website vind je de voordelen die je krijgt door lid te worden van de SV. Er wordt de komende periode gewerkt aan een nieuwe website.

Het motto van Donar is #together, word dus nu weer lid en doe het samen met ons. We rekenen op je.

Tot DONAR!

Het bestuur van de Supportersvereniging Donar.

Kijk hier

Ander nieuws