Word nu lid!

ALV op woensdag 5 oktober

door | Geen reacties

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering zal plaatsvinden op woensdag 5 oktober 2016 in het Noordlease Stadion. Aanvang is 19.30 uur.

Agenda Algemene Ledenvergadering SV Donar        

Woensdag 5 oktober 2016

Locatie: Noordlease Stadion, Boumaboulevard 41 te Groningen.

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Notulen ALV 25 november 2015

5. Verslag kascommissie 2015-2016

6. Financieel jaarverslag

7. Verkiezing bestuursleden (Bert Nienhuis treedt af als voorzitter, Bas Kammenga stelt zich kandidaat als voorzitter tot medio 2018, Ate Harsta stelt zich kandidaat als algemeen bestuurslid tot medio 2019)

8. Woord van aftredend voorzitter Bert Nienhuis

9. Benoeming kascommissie 2016-2017

10. Uiteenzetting bestuur over 2016-2017

11. Vaststellen jaarplanning 2016-2017

12. Vaststellen begroting 2016-2017

13. Rondvraag

14. Sluiting

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *