Word nu lid!

Contributie 2014-2015

door | Geen reacties

Geachte supporter(s),

Het seizoen 2014 – 2015 staat weer voor de deur en stilaan hebben wij er als supportersvereniging weer zin in.

De steun van de supporters is misschien vorig jaar wel het steuntje in de spreekwoordelijk rug geweest voor het team waardoor we voor het eerst in de historie de dubbel hebben behaald. Wat het komende seizoen ons brengt is natuurlijk nog koffiedik kijken. Of we weer voor de prijzen gaan of niet, maar aan ons zal het niet liggen. Wij staan achter onze club en zullen er weer alles aan doen om de sfeer te verhogen.

De contributie is op hetzelfde prijsniveau gebleven. De prijs voor het lidmaatschap bedraagt € 15,00 per volwassene. Voor elk volgend volwassen lid bedraagt het lidmaatschap € 10,00 en jeugdleden betalen € 5,00. Voor een gezin berekenen we maximaal € 30,00. Studenten betalen € 10,00 per persoon (op vertoon van je studentenkaart). Voor de leden die een automatische incasso hebben afgegeven is de bijdrage inmiddels geïncasseerd. Voor alle anderen vragen wij om de bijdrage over te maken op ons rekeningnummer NL92ABNA0565992740. Wil je bij het overmaken duidelijk vermelden voor wie je de bijdrage betaalt?

De vroegbetalers maken zoals altijd kans op een seizoenskaart. Omdat we dit seizoen willen uitpakken gaan we naast de gratis seizoenskaart ook nog andere leuke prijzen verloten. Deze verloting zal plaatsvinden tijdens de algemene ledenvergadering (ALV). Wanneer deze gaat plaatsvinden wordt binnenkort duidelijk.

Indien je de bijdrage voor of tijdens de open dag op 21 september 2014 hebt overgemaakt ding je automatisch mee voor een van de mooie prijzen. Het enige wat we van je vragen is om naast de contributiebetaling je ook aangeeft of je bij de ALV aanwezig bent. We willen graag onze kijk op het vorige seizoen met jullie delen en uitleggen waarom wij als SV Donar bepaalde keuzes hebben gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Michel Belga

Penningmeester SV Donar

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *