Word nu lid!

Nienhuis: ‘Communicatie moet beter’

door Bas | 1 reactie

Afgelopen dinsdagavond kwam het bestuur van Supportersvereniging Donar voor een spoedvergadering bijeen na de ontstane onrust rond GasTerra Flames in de afgelopen dagen. Met name de communicatie ziet SV Donar als groot verbeterpunt en als oorzaak van de onrust.

Ter vergadering werd nog eens de inbreng besproken die mede heeft bijgedragen aan het rapport dat adviseur Ed Zijp in februari afleverde aan het bestuur van de Stichting Prof Basketbal Groningen. Daarin wordt gepleit voor het aanstellen van een directeur bij de club. “In de afgelopen jaren is gebleken dat het besturen van een professionele basketbalclub op de vrijdagochtend niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Daarom is het in onze ogen hoognodig dat binnen de club de eindverantwoordelijkheid komt te liggen bij een of meerdere personen die dag en nacht met Donar bezig kunnen zijn. Een directeur legt dan verantwoording af aan het bestuur, dat de beleidskaders stelt.”

Breed gedragen
Een ander punt van de agenda was de organisatiestructuur. “Ook daarover zijn wij helder,” zegt Nienhuis. “In onze ogen dient er een raad van toezicht te worden geformeerd die verantwoordelijk is voor het aanstellen van bestuursleden in de Stichting Prof Basketbal Groningen. Afgelopen seizoen hebben we gezien wat voor gevolgen het disfunctioneren van individuele bestuursleden tot zeer ernstige financiële gevolgen en enorme imagoschade heeft geleid. Het besturen van een sportclub brengt nogal wat verantwoordelijkheden met zich mee. Wat ons betreft dienen alle geledingen van de club vertegenwoordigd te zijn in de raad van toezicht, zodat het bestuur breed gedragen zal zijn door de gehele achterban.”

Communicatie
De communicatie over GasTerra Flames vond de afgelopen weken met name via diverse media plaats. Enkele uren voor de vergadering van SV Donar verscheen opeens een uitvoerige ‘update’ van diverse zaken op het officiële medium van de club. “Het is na de play-offperiode erg lang stil gebleven. Het is helder dat veel zaken nog onduidelijk waren en zijn, maar het had veel onrust kunnen schelen als de club eerder gedoseerd enkele zaken naar buiten had gebracht via de eigen website. Kortom, de communicatie moet beter.”

Transparant
Wat betreft de eigen communicatie heeft Supportersvereniging Donar een goed voornemen voor het nieuwe seizoen. “We blijven alle zaken die in en rond de club gebeuren kritisch volgen. Daarbij kiezen we voor een positieve en transparante insteek. Afgelopen seizoen hebben we achteraf nog wel eens onze onvrede geuit over zaken en leidde dat soms tot botsingen. Op de jaarlijkse ALV hebben we afgelopen najaar uitvoerige toelichting gegeven. Komend seizoen zullen we de stappen die we zetten als bestuur van SV Donar maandelijks kenbaar maken via onze website, zodat onze leden ook tijdens het seizoen mee kunnen kijken met de zaken die wij als belangrijk inschatten.”

Volwaardig
Tot slot heeft Nienhuis nog een handreiking naar een toekomstige nieuwe hoofdsponsor. “Wij zijn als SV Donar zeer graag bereid in gesprek te gaan met partijen, om ze inzicht te geven in de manier waarop de supporters het topbasketbal hier in Groningen beleven. De sfeer bij de wedstrijden en met name die in de thuiswedstrijden in de play-offs worden veel genoemd en geroemd. Het wordt tijd dat Supportersvereniging Donar als volwaardige partner wordt meegenomen in alle processen die voor de fans van belang zijn.”

1 reactie

    1. Natascha –

      Goed idee om idd aan te voorkant met elkaar te praten. Ik gebruik hier bewust het woord praten ipv communiceren. In de eerste alinea staat dat communicatie een groot verbeterpunt is. Ik denk dat het goed is om af te spreken wat daarmee bedoeld wordt. Meepraten, meedenken, meeweten of zelfs meebeslissen. Dan zijn ook de verwachtingen en de rollen helder en dan kan iedereen doen waar hij/zij goed in is. Namelijk het bestuur besturen en de supporters voluit en vol overgave de club steunen zodat we weer kunnen gaan genieten van mooi en succesvol basketball. Ik ben een nieuwe supporter en ik ga me gewoon verheugen op het komende seizoen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.