Word nu lid!

SV Donar vraagt input van leden

door Bas | Geen reacties

Vorige week heeft het bestuur van Supportersvereniging Donar een constructief overleg gevoerd met het bestuur van GasTerra Flames. Naar aanleiding van de berichtgeving daarover hebben enkele leden aangegeven graag directe inspraak te hebben gehad in de samenstelling van het stuk Het Vierde Kwart. Het bestuur van SV Donar heeft de e-mails van deze leden inmiddels persoonlijk beantwoord. Onderstaand de toelichting zoals het bestuur die heeft gegeven en daarnaast een verzoek input te leveren op een aantal specifieke onderwerpen.

Allereerst is het goed nog eens toe te lichten hoe Het Vierde Kwart tot stand is gekomen. Op 27 januari van dit jaar werd in MartiniPlaza een forum gehouden waar iedere aanwezige vragen kon stellen aan het bestuur van GasTerra Flames. In de periode na deze bijeenkomst en door de vele personele mutaties binnen de club ontstond de eerder omschreven ‘onrust en onvrede’.

Verzameld
Wij hebben sindsdien via alle mogelijke manieren signalen verzameld, zowel actief als passief. Via e-mail, social media zoals Twitter en Facebook en door onze aanwezigheid bij de ledenstand, thuiswedstrijden en diverse uitwedstrijden. Daarnaast hebben we onze coördinatoren direct benaderd voor input. Het bestuur van SV Donar heeft vervolgens een afweging gemaakt welke onderwerpen prioriteit zouden krijgen en heeft alles met een positief opbouwende insteek op papier gezet. Er is bewust gekozen niet actief om input van alle leden te vragen, aangezien wij onnodige extra aandacht in de cruciale fase van het seizoen wilden voorkomen.

Het stuk is aan het bestuur van GasTerra Flames aangeboden na afloop van de gewonnen kwartfinale tegen Den Helder en dus nog voor de start van de halve finales tegen Leiden. Het bestuur van SV Donar heeft vervolgens het bestuur van GasTerra Flames de mogelijkheid geboden eerst te reageren op de inhoud, alvorens tot publicatie over te gaan. Ook deze keuze hebben we bewust gemaakt zodat de inhoud niet een eigen leven zou gaan leiden. Samen met de uitkomst van het gesprek hebben we het stuk dinsdagavond 28 mei gepubliceerd.

Startpunt
Het eerste gesprek met het voltallige bestuur onder leiding van Hans Haerkens zien we als nieuw begin in de communicatie met de club. We hebben dan ook afgesproken tweemaal per jaar een dergelijke sessie te beleggen. In toekomstige gevallen zullen we de vergaderdata actief aan de leden doorgeven en aangedragen punten op de agenda zetten. De ALV die in het najaar van 2013 wordt gehouden is een ander moment waarop leden hun inbreng hebben. Dit was bij de eerste vergadering op maandag 27 mei 2013 niet wenselijk, aangezien er al voldoende belangrijke bespreekpunten waren vastgesteld.

Ook niet-leden hebben net als in 2012-2013 volgend seizoen weer de mogelijkheid direct met het bestuur van de club in discussie te gaan. De Open Dag 2013 en een nader te bepalen datum na de jaarwisseling zal het voltallige bestuur van GasTerra Flames zitting nemen in een forum. De invulling wordt in overleg vastgesteld. Kortom, de inspraak van alle fans is daarmee gewaarborgd voor de toekomst. Input is altijd welkom. Wij hebben van diverse leden ook al punten mogen ontvangen die we de komende periode zullen bespreken.

Oproep
Heel concreet zijn er die onderwerpen waarop het bestuur van SV Donar de input van de leden zeer goed kan gebruiken. Onderstaand staan deze drie onderwerpen met daarin ook het tijdspad zoals we dat graag willen volgen. Van de vervolgstappen zullen we periodiek op deze website verslag doen, zodat iedereen bij de vorderingen over de schouders van het bestuur van SV Donar kan meekijken en indien gewenst kan reageren, bij voorkeur via info@svdonar.nl.

1. Supportershome. Is een speerpunt uit de statuten van de vereniging die in 1997 werd opgericht. Komend seizoen willen we graag weer een eigen ruimte, Jump In, in MartiniPlaza. Wil je hier graag een rol in spelen of heb je hierover ideeën of een mening, stuur uiterlijk 14 juni een mail naar info@svdonar.nl

2. Fanatiek vak. Komend seizoen zal gestart worden met een ‘pilot’ voor een vak met ‘Donar Fanatics’. Is dit iets voor jou en heb je hierover ideeën of een mening, stuur uiterlijk 14 juni een e-mailtje naar info@svdonar.nl

3. Kaartverkoop. Bij GasTerra Flames is een marketing-commissie in oprichting, die zich onder meer zal bezighouden met de ambitie binnen drie jaar geregeld voor een uitverkocht huis te spelen. Vanuit SV Donar zullen wij periodiek onze input leveren aan dit nieuwe orgaan. Heb je ideeën of kaartverkoop, stuur dan je input naar info@svdonar.nl

Bestuur Supportersvereniging Donar

Geen reacties