Word nu lid!

Constructief overleg met bestuur GasTerra Flames

door | Geen reacties

Maandagavond 27 mei hebben de voltallige besturen van Supportersvereniging Donar en GasTerra Flames voor het eerst in de huidige samenstelling een overleg gevoerd. Onderwerp van vergadering was het stuk ‘Het Vierde Kwart’ dat het bestuur van SV Donar afgelopen seizoen heeft samengesteld. Na ruim twee uur constructief overleg, gingen beide partijen met de nodige actiepunten huiswaarts.

Het rapport ‘Het Vierde Kwart’ kwam tot stand door de vele vragen en uitingen van onvrede onder de fans te bundelen. Het volledige rapport met aanbevelingen is als zodanig te downloaden via een link onderaan dit bericht. Enkele eerste uitkomsten van het gesprek over ‘Het Vierde Kwart’ wil het bestuur van SV Donar door middel van dit nieuwsbericht graag met de achterban delen.

Jump In
Het belangrijkste punt binnen de aanbevelingen was de wens om weer een eigen supportershome, Jump In, binnen MartiniPlaza te creëren. In de voorgaande seizoenen zijn diverse pogingen gedaan om deze ruimte permanent tot stand te brengen. Helaas lukte het sinds de play-offs van 2012 niet meer om een oplossing te vinden waarmee alle partijen uit de voeten konden. Begin juni zal SV Donar met een hernieuwd voorstel komen binnen de geboden kaders waarop MartiniPlaza en GasTerra Flames kunnen reageren.

De intentie is bij aanvang van het seizoen 2013-2014 weer een supportersruimte ter beschikking te hebben, aanvullend op de Sportsbar waar de persconferentie te volgen is. Ook zal in de aanloop naar het nieuwe seizoen meer duidelijkheid worden verschaft over de wijze van toegangscontrole die gehanteerd wordt bij de thuiswedstrijden in MartiniPlaza.

Sfeervak
Wens van de fanatieke fans is om een vak te creëren dat dichter bij het speelveld ligt dan de huidige plek voor de trommelaars in Vak P. GasTerra Flames ziet hiervan ook de meerwaarde in en wil graag met SV Donar in gesprek om een pilot op te zetten waarbij de ‘fanatics’ zullen plaatsnemen in het huidige bezoekersvak, achter één van de baskets. De komende periode zal ook hiervoor een plan worden uitgewerkt.

Familiekaart
Het rapport bevat enkele punten over promotie, segmentatie en wijze van kaartverkoop. Het zijn allemaal onderwerpen die binnenkort aan de orde zullen zijn bij de marketingcommissie van GasTerra Flames die in oprichting is. Het specifieke idee van de ‘Familiekaart’ zal daarbij zeker een invulling krijgen in de prijsstelling.

Meerjarenvisie
Afgelopen seizoen was bij een deel van de achterban onduidelijk wat exact de meerjarenvisie van GasTerra Flames is. Het bestuur van de club benadrukte dat de doelstelling van de club al tien jaar hetzelfde is en in de toekomst blijft het team elk jaar strijden voor kampioenschap en beker in Nederland. Daarnaast wil GasTerra Flames graag Europees wil spelen als de financiële middelen het toelaten. Ook voor het seizoen 2013-2014 onderzoekt de club deze mogelijkheid.

Donarfonds
Het Donarfonds zoals dat in januari reeds is aangekondigd, krijgt verder vorm. Er zijn inmiddels diverse personen benaderd om dit fonds te beheren. In de afgelopen play-offs is 1.500 euro bijeengebracht uit de recettes van de losse verkoop. Met het Donarfonds wordt een aantal kleinschalige goede doelen gesteund dat zich richt op gezondheid, duurzaamheid, jeugd en cohesie in de Groninger samenleving.

Regio
Daarbij is het goed op te merken dat GasTerra Flames zich steeds verder wil verankeren in Stad en Ommeland. Jaarlijks wordt aan liefst 5.500 kinderen een clinic gegeven om zoveel mogelijk jeugd in aanraking te laten komen met basketbal. Ook voor de rijke historie van Donar zal een plek worden gezocht, mogelijk in de vorm van een Hall of Fame.

Trainingen
Komend seizoen wil GasTerra Flames graag zoveel mogelijk trainen in MartiniPlaza. De vaste trainingslocaties zijn inmiddels ook vastgelegd. Op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag zal worden getraind in het WAS. Op dinsdag en donderdag blijft de ploeg trainen op ‘het houten vloertje’ in Leek. Er wordt gezocht naar een manier om de actuele en correcte trainingslocaties dagelijks via social media kenbaar te maken.

Overleg
Na de eerste bijeenkomst met de voltallige besturen werd afgesproken tweemaal per seizoen een dergelijk overleg in te plannen. Daarnaast zal het bestuur tweemaal per jaar in een forum plaatsnemen om vragen te beantwoorden, die op dat moment leven onder de supporters en belangstellenden. Fans die op dit moment vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande informatie, kunnen een e-mail sturen naar info@svdonar.nl. Ook zijn alle bestuursleden van SV Donar aanwezig op de barbecue van zondag 16 juni.

Het 4e kwart (pdf-bestand)

Geen reacties