Word nu lid!

Agenda ALV 14 november

door admin | Geen reacties

Hieronder de agenda voor de algemene ledenvergadering van het seizoen 2012-2013.

De financiele stukken van het seizoen 2011-2012 zijn vanaf 8 november op te vragen via secretaris@svdonar.nl.

Agenda Algemene Leden Vergadering 2012-2013

Locatie: Euroborg, Vastgoedlounge
Datum: woensdag 14 november 2012
Aanvang: 19.30 uur

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen Agenda
4. Notulen ALV 26 oktober 2011
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming kascommissie 2012-2013
7. Financieel en secretarieel jaarverslag 2011-2012
8. Herbenoeming penningmeester en secretaris
[ pauze ]
9. Woord van voorzitter
10. Uitreiking winnaar seizoenkaart
11. Vaststellen begroting 2012-2013
12. Rondvraag
13. Sluiting

Geen reacties