Word nu lid!

Jammer, maar positief naar de toekomst

door admin | Geen reacties

Seizoen 2011/2012 is voorbij, de laatste wedstrijd besproken en sommigen van ons zijn de wonden nog aan het likken. Een bewogen seizoen met kritiek zowel naar ons team als naar bestuur GasTerra Flames, soms was deze kritiek terecht en soms niet. Wij als SV Donar vonden het betreurenswaardig dat in sommige gevallen de grens van het fatsoen werd overschreden, dit hoort wat ons betreft niet bij sport en zeker niet bij basketbal.

Jammer dat in de (wat nu gebleken is) laatste fase van de Playoff-serie de communicatie niet optimaal was tussen GasTerra Flames en de SV Donar. Dit heeft voor de gepassioneerde groep vrijwilligers bij de supportersvereniging extra stress en druk gegeven in een periode waarin we, met elkaar, achter ons team moeten staan.

Als bestuur van de supportersvereniging Donar zullen wij uiteraard het seizoen evalueren en ons bezinnen op het komende seizoen. Bedankt voor alle tips/opmerkingen die wij hebben ontvangen, wij zullen deze ter harte nemen en bespreken in ons eerstvolgend bestuursoverleg. In het nieuwe seizoen gaan we graag met het nieuwe bestuur van GasTerra Flames om tafel om er weer een prachtig seizoen van te maken!

Wij willen onze spelers, coaches Hakim Salem en Harvey van Stein bedanken voor het afgelopen seizoen en wie weet tot volgend seizoen. We willen het bestuur van GasTerra Flames, het managementbureau en de vrijwilligerscrew bedanken voor de samenwerking en hopen op een vernieuwde samenwerking komend seizoen.

Als laatste sluiten we af met een speciaal dankwoord voor de vrijwilligers binnen de SV Donar: er is de laatste jaren hard gewerkt aan de SV Donar, soms tegen de stroom in, maar altijd met positiviteit en zeer goede ideeën. Afgelopen seizoen zijn er leuke evenementen georganiseerd, de merchandise heeft een grote vlucht genomen en de vrijwilligers van de sfeergroep hebben laten zien dat er een luide,  positieve en sportieve sfeer in de MartiniPlaza hangt tijdens de wedstrijden.
Bedankt hiervoor!

Met leden van SV Donar gaan we het seizoen afsluiten op 24 juni om 15.00 uur met een BBQ in buurtcentrum F.E.O aan de Gorechtkade. Opgeven kan bij evenementen@svdonar.nl

Bestuur SV DONAR

Bert Nienhuis, Bas Kammenga, Steven Kammenga, Anita Bats

Geen reacties