Word nu lid!

Discussiestuk Vierkant achter Donar

door | Geen reacties

Naar aanleiding van de mededeling dat het bestuur van GasTerra Flames zal terug treden heeft het bestuur van de Supportersvereniging Donar eind december een discussiestuk opgesteld. Twee weken nadat direct betrokkenen zijn geïnformeerd, is dit stuk nu zoals aangekondigd openbaar en door iedereen te lezen [klik op de foto of titel om meer te lezen].

Op 2 januari is bijgaand bestand aan de vier demissionaire bestuursleden, de medewerkers op het managementbureau van GasTerra Flames en hoofdsponsor GasTerra. Ook de leden van de commissie, die zich buigt over het samenstellen van een nieuw bestuur van GasTerra Flames, heeft het toen nog vertrouwelijke stuk ontvangen.

In de tussentijd is voorzitter Bert Nienhuis gevraagd namens de Supportersvereniging Donar plaats te nemen in die commissie. Door bijgaand stuk in te brengen is het standpunt van de SV Donar bekend. Over de vorderingen binnen de commissie zal de SV Donar verder geen mededelingen doen. Dit is voorbehouden aan Berend Hoekstra, voorzitter van de commissie.

Het discussiestuk is bestemd voor iedereen die zich een mening wil vormen over het te voeren beleid. Het is een stuk om lering te trekken uit het verleden en kansen en valkuilen
voor de toekomst te benoemen vanuit het supportersoogpunt. Het heeft als doel op korte termijn duidelijkheid te zoeken over belangrijke thema’s en daardoor voor de lange termijn continuïteit te waarborgen.

Het ligt in de bedoeling van de Supportersvereniging Donar thema’s uit het stuk bij het nieuw te vormen bestuur aan de orde te stellen in de vorm van een forumavond. Wie de behoefte heeft eerder te reageren richting SV Donar, kan een e-mail sturen aan communicatie@svdonar.nl

KLIK HIER om het pdf-bestand te downloaden.

Geen reacties