Word nu lid!

Nieuwjaarstoespraak

door admin | Geen reacties

Zoals eerder beloofd, de nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter:

Beste supporters, leden van de BBC en demissionair bestuur van GasTerra Flames

Terugblik 2011

Het jaar 2011 heeft het Groninger basketbal twee gezichten getoond. In januari kwam het GasTerra Flames-team moeizaam uit het Kerstreces en toonde ons ook, dat er een bepaalde kwetsbaarheid in het team was gekomen. Had het genomen besluit over Marco toch meer impact op het team dan gedacht.?
Toch hebben wij allen een waanzinnig enerverend vervolg van de competitie gezien. Het behalen van de Beker in Almere, maar vooral de ongeëvenaarde finale in Leiden zal ons lang bijblijven. Het was optimale reclame voor het basketbal in Nederland. De rechtstreekse uitzending van de NOS werd er zelfs door verlengd.
Helaas werd, zoals u allen ook weet, de finale verloren en daarmee kwam aan het seizoen 2010-2011 een abrupt einde.
Na een farewell in MartiniPlaza ging vrijwel het gehele team definitief naar huis.

De SV heeft het seizoen afgesloten met een barbecue en ook is zodoende het recordaantal van meer dan 400 leden een vermelding waard.

Na de zomer stond er een bijna geheel nieuw team met een voor ons verrassende nieuwe coach/trainer in MartiniPlaza.
Tijdens de teampresentatie werd mij als Noordeling al wel duidelijk dat er duidelijk meer Amsterdamse bluf in het team zat. Realisme gedurende de teampresentatie was een beetje zoek geraakt. Te sterke uitspraken hebben ongewild het verwachtingspatroon erg omhoog gestuwd.

De competitie-opzet verliep moeizaam door het wegvallen van de basketbalteams van Amsterdam en Bergen op Zoom. Hierdoor ontstond een duidelijke verschraling van de competitie en een compleet nieuw playoffschema werd er uit de hoge hoed getoverd.

Gelukkig hebben we door de Europese wedstrijden drie tegenstanders van internationaal formaat in MartiniPlaza mogen begroeten en zullen met die ervaring in 2012 nog sterker voor de dag gaan komen.

Het nieuwe team van GasTerra Flames moest duidelijk de automatismen zich nog eigen maken.
Het viel voor veel supporters niet mee om te moeten constateren dat dit een logisch gevolg is wanneer je weer start met een nieuw team en dan is een niveau terugval heel begrijpelijk. Veel supporters hebben de terugval niet zien aankomen. Er kwam een andere sfeer in MartiniPlaza. Niet alles werd meer geaccepteerd van hetgeen erop het veld gebeurde. Tot ergernis van vele werden er uitingen tijdens de wedstrijd gedaan, maar vooral ook op het gastenboek liet men vaak anoniem de ongenuanceerdheid de vrije loop.

Het bestuur van GTF heeft nog getracht het tij te keren en ook de supportersvereniging heeft met haar actie ‘Vierkant achter Donar’ veel positiviteit weten op te wekken, maar het heeft niet meer het gewenste effect voor het bestuur van GasTerra Flames.
Het basketbalteam heeft duidelijk laten zien dat de actie positief heeft bijgedragen aan de drive om te willen winnen. Het wij-gevoel werd na die wedstrijd aan alle supporters getoond.

Helaas heeft het gehele bestuur van GasTerra Flames aan het einde van 2011 te kennen gegeven om ermee te stoppen. Zij gaan, tot er een nieuw bestuur gevormd is, door als demissionair bestuur voor de lopende zaken.

Dit bestuur laat iets achter waar wij allen vier jaar geleden niet van hadden kunnen dromen.
Ik ga het u even visualiserend uitleggen.

Dit demissionair bestuur laat niet alleen een fundering achter maar ook de systeemvloer ligt erin, de muren en ramen zijn aanwezig en het dak zit erop. Dat in sommige ruimten iets meer ramen hadden gemoeten voor een duidelijker beeldvorming en transparantie moge nu duidelijk zijn geworden. Mogelijk dat ook de inrichting iets creatiever had gemoeten maar op de kavel stond het als een huis. Ik vind dat je het dan als bestuur goed hebt gedaan en hierna volgt een geweldig applaus voor dit demissionair bestuur.

De supportersvereniging heeft, vooruitlopend op de vorming van een groep wijze mannen/vrouwen om een nieuw bestuur te gaan benoemen, alvast haar verantwoordelijkheid genomen en heeft een discussiestuk geschreven. Dit stuk is inmiddels in vertrouwen verstrekt aan de direct betrokkenen.
Wij hopen dat de vorming van een nieuw GasTerra Flames-bestuur hiermee wordt bespoedigd.

Vooruitblik 2012

2012 wordt het jaar waarin het GasTerra Flames-team mee gaat doen voor de beker en het landskampioenschap.
Het team heeft de laatste wedstrijden van 2011 laten zien dat het langzaam de stijgende lijn te pakken heeft.
De spelers die wij hebben, moeten met de beschikbare kwaliteiten dan ook een heel eind kunnen komen.

De SV heeft zich duidelijk laten zien in MartiniPlaza en we blijven niet stil zitten. Zo is er sinds 2011 een actieve SV-stand, een duidelijk aanspreekpunt voor de leden van de SV, waarbij ook bij bijna elke thuiswedstrijd de merchandise van de SV wordt getoond. Het eerste gezamenlijk Merchandise product van GTF en de SV Donar is gerealiseerd.
Iedere zaterdagavond na de wedstrijd is de Jump In open en een DJ zorgt voor de muziek. Er staan weer mooie evenementen op stapel. Een wil ik hierbij nog even expliciet noemen: zaterdag 11 februari is er de DonarHistorieDag waarbij weer veel oud-spelers/-coaches/-bestuurders en andere basketbalbetrokkenen worden uitgenodigd. Na de wedstrijd zal het museum geopend worden en is het toegankelijk voor iedereen.
Als u nog geen lid bent van de SV Donar, word lid want vele leden maken de sfeer die de basketbalwedstrijden in Groningen zo’n geweldige beleving geven.

Hierbij dank ik het demissionair bestuur van GTF voor de geboden gelegenheid.

Rest mij nog als voorzitter van de SV Donar, namens het bestuur, iedereen een heel gezond, voorspoedig en een basketbalbelevingsvol 2012 toe te wensen en dank voor de aandacht.

Geen reacties