Word nu lid!

Busreglement

door admin | Geen reacties

Reglement busreizen Hanzevast Capitals seizoen 2008 – 2009

1. Leden van de Vikings hebben voorrang en korting bij busreizen georganiseerd door de Vikings, Hanzevast Capitals en Autobusbedrijf Doornbos.
2. Kinderen, jonger dan 14 jaar, mogen alleen deelnemen onder begeleiding van een volwassene.
3. Inschrijving voor de busreis geschiedt via de website van de Vikings (www.vikings.nl). Deelnemer verklaart akkoord te gaan met het reglement busreizen.
4. Tot een dag van tevoren kan de organisatie beslissen de busreis te annuleren. Informatie over het wel of niet doorgaan van de busreis is te verkrijgen via de volgende websites: www.vikings.nl / www.hanzevastcapitals.nl.
5. Betaling busreis geschiedt contant in de bus.
6. Het meenemen van etenswaren is toegestaan.
7. Het is deelnemers aan de busreis verboden om:
– alcohol en drugs te gebruiken tijdens de busreis, dan wel bij zich te dragen. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers in kennelijke staat van dronkenschap en of drugsgebruik de toegang tot de bus te ontzeggen
– in de bus te roken
– luiken, deuren en ramen in de bus te openen en/of uit de bus te hangen
– vuurwerk of slag- en steekwapens mee te nemen c.q. te gebruiken
– op leuningen te zitten of te staan of voeten op de bekleding van de bus te plaatsen
– afval en voorwerpen uit de bus of op de vloer van de bus te gooien (rommel kan in de door de organsiatie meegenomen vuilniszakken worden gedeponeerd)
8. De aanwijzigingen van de organisatie en de buschauffeurs moeten worden opgevolgd. In de te bezoeken sporthal geldt dit tevens voor personeel van de tegenpartij.
9. Het is niet toegestaan van bus te wisselen.
10. De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen of voor lichamelijk letsel bij deelnemers.
11. De kosten van schade aan één of meerdere bussen, bewust veroorzaakt door deelnemers aan de busreis en waarvan de namen niet achterhaald kunnen worden, kunnen hoofdelijk over de inzittenden van de betreffende bus c.q. alle deelnemers aan de busreis worden omgeslagen.
12. Annuleren (alleen op basis van overmachtsituaties!) kan tot uiterlijk drie uur vòòr vertrek door te bellen met de Vikingsphone: 06 28 46 72 00 of te mailen met info(at)vikings.nl.
13. Deelnemers die zonder opgave van reden niet komen opdagen, worden tot nadere orde uitgesloten van deelname aan busreizen georganiseerd door de Vikings.
14. Personen die zich niet houden aan dit reglement kunnen worden uitgesloten van verdere deelname aan busreizen. De Vikings, Hanzevast Capitals en Autobusbedrijf Doornbos hebben daarnaast de mogelijkheid om tegen overtreders aanvullende maatregelen te nemen.

De bus vertrekt stipt op tijd; vermeld op website van de Vikings (www.vikings.nl).

Vertreklocatie: Martiniplaza, tenzij anders vermeld. Deelnemers zijn uiterlijk 10 minuten van te voren aanwezig.

Geen reacties