Word nu lid!

Supporters en MPC Capitals om de tafel

door admin | 11 reacties

Wim van de Weijer in gesprek met supporters
Voorzitter Wim van de Weijer in gesprek met supporters (17/9/2005, Quackenbruck)

Hieronder geven we de uitkomsten van het gesprek per onderwerp weer.

Laagdrempeligheid
Bij een deel van de fans bestaat het idee dat ?Donar? verder van de supporters is komen te staan. Een verzakelijking van de club heeft plaatsgevonden en zelfs het woordje ?elitair? is aan de orde gekomen. Het bestuur geeft aan dat zij het zeer betreurt als deze indruk wordt gewekt. Er is bewust gekozen om voor de top te gaan en daarbij hoort een professionele uitstraling. Het is echter nooit de bedoeling om te vervreemden van de trouwe fans. Bovendien is de club altijd bereid om vragen te beantwoorden en klachten in behandeling te nemen.

Sponsorbestand
Het sponsorbestand dat in de afgelopen jaren van 70 naar 170 is gestegen, bestaat helemaal niet alleen uit filialen van grote bedrijven, waarvan de werknemers het basketball puur als netwerkmogelijkheid zien. De prijs van 2500 euro voor twee stoelen is misschien inderdaad aan de hoge kant voor middenstanders. Daarom worden er regelmatig bedrijven geclusterd. De kosten van een derde en vierde stoel zijn 500 euro, waarmee er twee bedrijven voor 1500 euro per twee stoelen lid kunnen worden van de BBC. Eens per drie maanden wordt een overleg gevoerd tussen de besturen van de club (stichting SBG) en de businessclub (BBC).

Na afgelopen seizoen hebben elf bedrijven hun lidmaatschap opgezegd. Vaak met als reden dat er te weinig gebruik was gemaakt van de kaarten in het afgelopen seizoen. Het tegenvallende resultaat in de play-offs werd niet als argument genoemd. MPC Capitals heeft bij het aangaan van sponsorcontracten altijd de insteek om meerjarige overeenkomsten te tekenen. Dit om de zogenaamde ?feest?-sponsors enigszins af te schrikken. Alle zaken die de club doet, worden in de vorm van barter-deals afgesloten met BBC-leden, die dus ook nog handel halen uit het BBC-lidmaatschap.

Sfeer
Door het toenemen van het aantal sponsors en supporters in de grotere en ruimere hal, loopt de club het risico dat de sfeer rond wedstrijden wat minder goed ?overkomt? dan vroeger in de E-hal. Om die sfeer weer te benaderen lijkt het toch noodzakelijk om de houten tribune te vervangen door een nieuwe tribune, waarmee de beide tribunes dichter op de zijlijn van de vloer zullen worden geplaatst. De gesprekken over deze nieuwe tribune zijn nog steeds in volle hevigheid gaande.

Prijsbeleid
Na het seizoen 2003/2004 kregen de supporters een uitgebreide brief met de uitleg over de prijsopbouw van de passepartouts. Destijds werden ruim 1200 van deze kaarten aan de man gebracht. Na afloop van afgelopen seizoen bleef de definitieve informatie over de seizoenkaarten lange tijd uit. Dit had vooral te maken met de verhuizing van EiffelTowers en daarbij de oprichting van Matrixx Magixx. Hierdoor werden de fans pas in de vakantie ge?nformeerd. Dit gebeurde door middel van een keurige, maar ook vrij klinische brief waarin louter werd gemeld dat de prijzen gelijk gebleven waren en dat bovendien de competitiekaart is afgeschaft.

Het bestuur geeft aan het prijsbeleid bewust te hebben vereenvoudigd om de verkoop overzichtelijker te laten lijken. De afweging om de competitiekaart af te schaffen, is ingegeven door de geringe interesse. De vraag van velen om de supporter deze keuze toch weer te geven, zal worden meegenomen in de besluitvorming voor het volgende seizoen.
Het bestuur heeft zich overigens al uitgebreid laten informeren over modellen waarbij niet meer ??n prijs zal worden gehanteerd. Als er een nieuwe tribune geplaatst zal worden, zal de hele zaal geplaceerde kaarten krijgen en zullen verschillende prijscategori?n worden ingevoerd.

Continu?teit
E?n van de stokpaardjes van het bestuur is de continu?teit. Als de indruk bestaat dat de club afhankelijk zou zijn van de hoofdsponsor, is deze onjuist. Er wordt juist zeer hard gewerkt aan de lange termijn. E?n van de redenen dat er veelal meerjarige sponsorcontracten worden afgesloten. Er worden bovendien geen financi?le risico?s genomen. Volgend jaar rond deze tijd zal duidelijk worden of Ton Boot ook na 2007 nog doorgaat als coach en zal bekend worden of de optie van MPC gelicht wordt om het hoofdsponsorcontract te verlengen tot 2009.

Tot medio 2007 wil MPC Capitals in ieder geval de ingeslagen blijven koers volgen om op drie fronten mee te strijden: het kampioenschap, de beker en steeds een stapje hoger komen in Europees verband. Mocht een eventuele opvolger als hoofdsponsor niet hetzelfde bedrag betalen, zal de club zich misschien niet meer hetzelfde bedrag aan spelerssalarissen kunnen permitteren. De toekomst van de club zal echter nooit in gevaar komen, omdat de andere bronnen van inkomsten ook substantieel zijn.

Naamgeving
Het in stand houden van de naam MPC Capitals is ??n van de eisen geweest van MPC om het hoofdsponsorcontract te verlengen. MPC denkt dat de clubnaam Donar binnen de kortste keren weer gehanteerd zal worden, als de clubnaam bijvoorbeeld in MPC Capitals Donar zou worden gewijzigd. De naam ?Donar? ligt overigens niet bij de stichting SBG, maar bij moedervereniging Celeritas/Donar.

Model topsport
Het huidige bestuur heeft in 2002 bewust gekozen voor een model waarin de topsportprestatie als trekker moet gaan dienen voor de ontwikkeling van het jeugdbasketbal. Dit is dus een andere insteek dan bijvoorbeeld in Rotterdam of Almere wordt gehanteerd. Daar investeert men juist veel in jeugd om daar later profijt van te hebben in het eerste team. In Groningen zou zo?n model minder kans van slagen hebben gehad, door de historie die er ligt en de daaraan gepaard gaande verwachtingen van het publiek.

Geld op het veld/de vloer
De Stichting Jong Noord Basketbalt is opgericht naast de stichting SBG om de belangen van het Noordelijke jeugdbasketbal te behartigen. Binnen vijf jaar zullen middels dit model twee volwaardige eredivisiespelers moeten worden afgeleverd bij het eerste team. Ook in de jaren erna hoopt MPC Capitals hiervan de vruchten te plukken. Inmiddels is al een bedrag van zo?n 100.000 euro beschikbaar voor de stichting, die een eigen bestuur heeft omdat de bestuursleden van SBG deze jeugdbestuurszaken onmogelijk nog naast hun huidige werkzaamheden zouden kunnen uitvoeren.

Als er dit seizoen al een under-22 competitie zou zijn ingevoerd, had MPC Capitals een team ingeschreven voor deze competitie. De competitie-opzet gaat nu pas in 2006/2007 van start, waarmee dan dus topsportteams onder de hoede van MPC Capitals in de competitie te verwachten zijn. De club treedt hierover in overleg met moedervereniging Celeritas/Donar waar momenteel alle jeugdteams ondergebracht zijn. Voor het jeugd-?fonds? zijn alle BBC-leden benaderd om eenmalig 150 euro te doneren en is het bestuur al twee jaar druk doende om sponsors te werven. Dit dus buiten de begroting voor het eerste team om. Roel Rijskamp is manager binnen de stichting, waarvan Robert Nienhuis de voorzitter is. Momenteel worden onderhandelingen gevoerd met Rayon Noord, de Hanzehogeschool en de RuG over vormen van samenwerking.

Tribune
Er wordt, nu voor het bestuur gelukkig buiten de pers, nog steeds fel onderhandeld over de bouw van een nieuwe tribune. Eis van de club hierbij is dat de supporters hier ook betere faciliteiten voor terug krijgen. Daarmee zou ook voldaan worden aan de wens van de fans om een eigen ruimte te krijgen in Martiniplaza. Het idee van een meerjarenkaart voor de eventuele nieuwe tribune neemt het bestuur ter harte.

Korting
De korting voor studenten op losse kaarten is dit seizoen afgeschaft. Eerder verdween al de korting met de Stadjerspas. Nu zijn er nog twee keuzes: tot 14 jaar of daarboven. Daarnaast hebben Vikingsleden een korting op een passe partout. Ook deze beperkingen hebben weer met de vereenvoudiging van de kaartverkoop en de kaartcontrole te maken. Bovendien werd in het eerste seizoen veel gefraudeerd met kaarten die met korting verkocht werden. Elk seizoen zal het bestuur opnieuw de argumenten tegen elkaar afwegen. Wellicht dat er ook een nieuwe situatie ontstaat met de bouw van een eventuele nieuwe tribune. Er wordt ook overwogen om eventueel de snelle beslissers-korting weer in te voeren en mogelijk zelfs de trouwe fans te belonen, die al drie of vier jaar een seizoenkaart hebben.

Dagblad
Een klein puntje tot slot is de geringe aandacht voor wedstrijdverslagen van oefenduels in het Dagblad van het Noorden. Dit is een keuze van de hoofdredactie van de krant. De journalist in kwestie heeft dit beleid slechts te volgen.

Conclusie
Partijen komen tot de conclusie dat het gesprek zeer verhelderend was en in de toekomst ook zeker voor herhaling vatbaar. Het bestuur heeft bewust voor het top-model gekozen en zal die ambitie nooit laten vallen. Hoewel de bestuursleden juist vooral op de achtergrond willen blijven en bewust is gekozen voor personen die er niet voor zichzelf zitten, maar voor de club en het basketball, is de communicatie naar de achterban wel een punt van aandacht. Hoewel het natuurlijk niet mogelijk is om het iedereen naar de zin te maken, wordt er gestreefd zo goed mogelijk naar iedereen te luisteren. Kritiek in de vorm van meedenken is altijd welkom en schept over en weer duidelijkheid.

Een volgend groot punt van aandacht is het verhogen van de sfeer in de zaal en de hal. Waar het entertainment al top geregeld is, kan een verhoogde sfeer en gezelligheid nog eens een positieve impuls aan de club geven. Hieraan wordt achter de schermen hard gewerkt. Omdat een deel van de angst is ingegeven door de situatie die in Den Bosch is ontstaan, wordt elke gelijkenis met de situatie daar stellig ontkracht. Zo zal de club de historie altijd blijven respecteren, wordt de traditie in ere gehouden en wordt geluisterd naar de achterban.

Ook wordt duidelijk dat het huidige bestuur, maar ook de hoofdsponsor en vele partners en sponsors momenteel aan de club verbonden zijn, omdat ze hart hebben voor de club en de sport basketbal. Bijkomstig voordeel voor de sponsors is natuurlijk de exposure, maar de sport staat voorop. De angst dat de band tussen fans en club steeds kleiner zou worden, is weggenomen. Het bestuur benadrukt dat het nooit zo mag zijn dat de ziel uit de club zou verdwijnen. Daarvoor is Donar veel te waardevol voor Groningen en voor de basketbalsport. Tot zover, tot DONAR!
met dank aan K-Side

11 reacties

  1. K-side –

   Graag gedaan hoor. Zijn we voor. De rijen zijn weer gesloten 😎

  2. jan –

   was een beetje kritisch maar heel goed werk k side en de anderen!!! 🙂

  3. hsb –

   Fijn dat luisterend oor!….en “klachten” in behandeling nemen, mooi en dan…?

   BBC: 2 bedrijven voor 1500 Euro per 2 stoelen?????????? bevreemd mij eerlijk gezegd als jarenlange BBC-er! niets van bekend dat die mogelijkheid er is…goed om te weten.

   Hoop dat hr. Boot en het succes voorlopig blijft i.v.m. met sponsors BBC-leden, fans, vrijwilligers, Vikings… dus inkomsten!

   Geregeld Fan/Bestuur-bijeenkomsten lijkt mij heel goed 😎 communiceren!!!

   Sfeer? heeft NIETS met stoelen of banken te maken! De mensen maken de sfeer!!!

   Afhankelijk van hoofsponsor?dat denk ik ook niet, zeker met al die fantastische vrijwilligers, fans, BBC-ers, kleinere sponsoren enz.!

   Donar naam hanteren!! Natuurlijk graag! 😉 zal niet anders doen.

   Wat betreft Dagblad…deze samenwerking over de manier waarop kan in overleg met dit BBC-lid mijns inziens sterk verbeterd worden…het gaat niet om de journalist alleen, maar natuurlijk door afspraken te maken me

  4. hsb –

   rest van mijn verhaal is verdwenen…….?????????

  5. Kareltje –

   Weinig nieuws onder de zon mijn inziens :z

  6. Vikings –

   hsb> misschien teveel tekens getypt?? Hier is een max. aan verbonden…

  7. Tommy –

   Is kareltje wel eens positief?? !:(

  8. Jan –

   Het beste nieuws is toch dat van de continuiteit…ik wil het nooit meer meemaken dat Donar door geldgebrek uit de competitie verdwijnt! Dan maar middenmoot eventueel, maar terugtrekking was destijds een blamage!

  9. hsb –

   te lange reactie, te veel spaties, teveel TE…dat heb je met die one-liners ;)….wel jammer van mijn reactie..

   we wachten maar weer af, de laatste en goed bezochte fanvergadering staat me nog vers in geheugen…maar goed communiceren is al wat! en K-side & Co, Viking-mensen in ieder geval bedankt voor de genomen moeite!….

   heb wel enige bedenkingen/twijfels…verhaaltjes vullen geen gaatjes :z

   communiceren is in ieder geval iets!

  10. K-side –

   Natuurlijk moeten we kritisch blijven. Maar de informatie die we uit andere hoek hebben gekregen, is nu voor een groot deel in ieder geval ook door het bestuur bevestigd. Hopelijk dat dergelijke zaken in het vervolg ook eens spontaan gemeld worden via de daarvoor bestemde kanalen…

  11. Wijbrands –

   Het stukje over JNB! dat er 2 spelers zullen worden afgeleverd is niet waar. Het doel is wel 2 spelers af te leveren, maar dan aan de eredivisie. JNB! is een zelfstandige objectieve stichting. Er wordt gewerkt aan het jeugdbeleid in de 3 noordelijke provincies.

   gr.

   JNB!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.