Word nu lid!

Bestuurswisselingen

door admin | Geen reacties

Tijdens de algemene ledenvergadering van woensdag 17 januari jl. heeft Luuk Meijer zijn voorzittersfunctie overgedragen aan Marco Out. Luuk was sinds de oprichting van de Vikings de voorzitter. Ook Klaas Scheffer en Doeije Agter zijn tijdens deze ALV officieel afgetreden. Catharina Pool heeft de taak van de penningmeester overgenomen. Bert Langedijk en Liesbeth Schripsema zijn eveneens toegetreden tot het bestuur en bezitten respectievelijk de portefuille thuiswedstrijden en de functie van secretaris. Langs deze weg willen wij Luuk, Doeije en Klaas nogmaals bedanken voor hun inzet; en tevens welkom aan Marco, Bert en Liesbeth!

Geen reacties